Küsimused ja Vastused

Kuidas kasutada Gaasihind.ee portaali?

Alustamiseks vali, kas elad majas või korteris. Selle info põhjal näitame Sulle keskmist gaasi kuutasu aasta lõikes ja koos käibemaksuga. Täpsema hinna saamiseks sisesta info enda gaasitarbmise kohta.

Et leida palju oleks võimalik gaasimüüja vahetusega säästa, võta enda viimane gaasiarve ja leia sealt gaasienergia osa. Pane tähele, kas arvel on summad käibemaksuta või käibemaksuga. Võrdluskalkulaatoris on hinnad käibemaksuga. Gaasihind.ee portaalis on gaasihind koos käibemaksuga, see tähendab, kui soovite võrrelda oma viimase gaasiarve peal olevat käibemaksuta hinda, siis tuleb sellele lisada 20% käibemaksu. Käibemaksuga hinna leidmise valem on “käibemaksuta gaasihind” x 1.2. Võrguteenuse tasud ja maagaasiaktsiis ei kajastu võrdluses kuna neid ei saa tarbija vahetada.

Paketid on sorteeritud hinna põhjal kõige odavamast kõige kallimani ja hinnad on koos käibemaksuga.

Millest koosneb gaasiarve?

Maagaasi hind moodustab umbes 60%, võrguteenus 13%, maagaasiaktsiis 10% ja käibemaks 17% gaasiarvest. Kõik peale maagaasi hinna on riiklikult reguleeritud ja tarbija ei saa neid muuta.

Kuidas arvutate maagaasi börsipakettide hindu?

Maagaasi börsipakettide hinnad muutuvad vastavalt GetBaltic Balti gaasibörsi turuhindadele (lisainfo: https://www.getbaltic.com). Võrdlushinna leiame, kui võtame aluseks eelmise kuu faktilise kaalutud keskmise börsihinna (Baltic Gas Spot Index). Keskmise kuutasu arvutusmetoodika arvestab hooajalisi kõikumisi ning selleks korrutame tulevased tarbimiskuud läbi Eesti tarbijate ajalooliste mahukoefitsientidega.

Mahu koefitsientide tabel

Jaanuar 0,14
Veebruar 0,13
Märts 0,11
Aprill 0,09
Mai 0,05
Juuni 0,03
Juuli 0,03
August 0,03
September 0,05
Oktoober 0,09
November 0,12
Detsember 0,12

Kuidas leian info enda aastase tarbimiskoguse (m³ või kWh) kohta?

Aastase tarbimise saad teada E-eleringist või praeguse gaasimüüja käest. Elering haldab infosüsteemi, kuhu on koondatud kõik Eesti gaasi- ja elektrimüügi ja ülekandmisega seotud lepingud ning gaasi- ja elektritarbimise mõõteandmed.

Suures piiris tarbib väike korter aastas umbes 800 m³ (u 8 400 kWh) maagaasi, suuremad korterid ja majad 2 000 m³ (u 21 000 kWh).

Kuidas teisendate võrdlusportaalis kuupmeetrid (ühik m³) Kilovatt-tundideks (ühik kWh)?

Gaasihind.ee tiim uuendab teisenduses kasutatud koefitsenti iga kuu esimestel kuupäevadel. Teisendus sõltub kütteväärtusest, mida jälgib ja haldab Eestis Elering ja mis muutub iga kuu. Maagaasi kütteväärtuse leiab iga kuu alguses Eleringi kodulehelt. Elering määrab ülekandevõrku siseneva maagaasi koostise ja selle alusel koostab arvestuskuus üle antud gaasi keskmise koostise kvaliteedi tunnistuse. Eratarbijate puhul kasutatakse kuu keskmist ülemist kütteväärtust, mis näiteks 1. novembril, 2016 a oli 10,47 kWh/m³ (37,7 MJ/m³).

Detailsema gaasikoguste energiaühikutesse teisendamise metoodika leiab Riigiteatajast.

Kes saavad gaasimüüjat valida ja vahetada?

Kõik kliendid, kellel on gaasivõrgu ettevõttega kehtiv võrguleping. Võrgulepingu alusel toimub gaasienergia edastamine ja mõõtmine. Arvesta, et Sa ei saa muuta võrguettevõtjat, kes gaasienergia Sinu koju toimetab vaid ainult gaasimüüjat. Gaasivõrku ei dubleerita, kuna uute torude vedamine pole majanduslikult mõistlik ning on väga ajakulukas. Tea, et gaasimüüjat vahetades ei katke gaasitarne kunagi.

Millised on gaasituruga seotud õigusaktid?

Maagaasiseadus

Kui tihti saab gaasimüüjat vahetada?

Gaasimüüjat saab vahetada igal hetkel, ajaliselt hakkab uue gaasimüüjaga leping kehtima kuu vahetusega. Kui jõuad uue lepingu sõlmida vähemalt 21 päeva enne kuu lõppu, siis hakkab uus leping kehtima järgmine kuu, kui alla 21 päeva, siis ülejärgmine kuu.

Kui vahetan gaasimüüjat, siis mille alusel koostab uus gaasimüüja mulle arve ning kellele edaspidi näitusid edastan?

Gaasimüüja vahetamisega ei muutu tarbimisandmete edastamise kord, andmete edastamine toimub täpselt samamoodi nagu siiani. Uus gaasimüüja koostab arve võrguettevõtja poolt edastatud tarbimisandmete põhjal mille aluseks on tarbija teatatud gaasiarvesti igakuised näidud.

Kust saab gaasihind.ee pakettide hindade ja tingimuste kohta infot?

Pakettide kohta kogume infot gaasimüüjatelt ja avalikest allikatest.

Mis kasu saab gaasihind.ee, kui võrdlusteenus on tasuta?

Gaasihind.ee eesmärk on lisaks erapooletule pakettide võrdlusele aidata gaasimüüjatel kliente leida. Leht on ja jääb kasutajate jaoks alati tasuta.

Kui Sa ei leidnud oma küsimusele vastust, siis kirjuta meile ja vastame Sulle esimesel võimalusel.

[email protected]