Küsimused ja Vastused

Kuidas kasutada Gaasihind.ee portaali?

Alustamiseks vali, kas elad majas või korteris. Selle info põhjal näitame Sulle keskmist gaasi kuutasu aasta lõikes ja koos käibemaksuga. Täpsema hinna saamiseks sisesta info enda gaasitarbmise kohta.

Et leida palju oleks võimalik gaasimüüja vahetusega säästa, võta enda viimane gaasiarve ja leia sealt gaasienergia osa. Pane tähele, kas arvel on summad käibemaksuta või käibemaksuga. Võrdluskalkulaatoris on hinnad käibemaksuga. Gaasihind.ee portaalis on gaasihind koos käibemaksuga, see tähendab, kui soovite võrrelda oma viimase gaasiarve peal olevat käibemaksuta hinda, siis tuleb sellele lisada 20% käibemaksu. Käibemaksuga hinna leidmise valem on “käibemaksuta gaasihind” x 1.2. Võrguteenuse tasud ja maagaasiaktsiis ei kajastu võrdluses kuna neid ei saa tarbija vahetada.

Paketid on sorteeritud hinna põhjal kõige odavamast kõige kallimani ja hinnad on koos käibemaksuga.

Millest koosneb gaasiarve?

Maagaasi hind moodustab umbes 60%, võrguteenus 13%, maagaasiaktsiis 10% ja käibemaks 17% gaasiarvest. Kõik peale maagaasi hinna on riiklikult reguleeritud ja tarbija ei saa neid muuta.

Kuidas leian info enda aastase tarbimiskoguse (m³ või kWh) kohta?

Aastase tarbimise saad teada enda praeguse gaasimüüja käest. Elering arendab hetkel tsentraalset Andmeladu, kuhu hakatakse koondama tarbimisandmeid. Tegemist on infosüsteemiga, kuhu on koondatud kõik gaasi- ja elektrimüügi ja ülekandmisega seotud lepingud ning gaasi- ja elektritarbimise mõõteandmed.

Suures piiris tarbib väike korter aastas umbes 800 m³ (u 8 400 kWh) maagaasi, suuremad korterid ja majad 2 000 m³ (u 21 000 kWh).

Kuidas teisendate m³ kWh-ks?

Kütteväärtus muutub iga kuu ja on seotud paljude teguritega. Maagaasi kütteväärtuse leiab iga kuu alguses Eleringi kodulehelt. Elering määrab ülekandevõrku siseneva maagaasi koostise ja selle alusel koostab arvestuskuus üle antud gaasi keskmise koostise kvaliteedi tunnistuse. Eratarbijate puhul kasutatakse kuu keskmist ülemist kütteväärtust, mis oli 1. novembril, 2016 a 10,47 kWh/m³ (37,7 MJ/m³).

Teisendamise aluseks on Gaasikoguste energiaühikutesse teisendamise metoodika.

Kes saavad gaasimüüjat valida ja vahetada?

Kõik kliendid, kellel on gaasivõrgu ettevõttega kehtiv võrguleping. Võrgulepingu alusel toimub gaasienergia edastamine ja mõõtmine. Arvesta, et Sa ei saa muuta võrguettevõtjat, kes gaasienergia Sinu koju toimetab vaid ainult gaasimüüjat. Gaasivõrku ei dubleerita, kuna uute torude vedamine pole majanduslikult mõistlik ning on väga ajakulukas.

Millised on gaasituruga seotud õigusaktid?

Maagaasiseadus

Kui tihti saab gaasimüüjat vahetada?

Gaasimüüjat saab vahetada üks kord kuus.

Kust saab gaasihind.ee pakettide hindade ja tingimuste kohta infot?

Pakettide kohta kogume infot gaasimüüjatelt ja avalikest allikatest.

Mis kasu saab gaasihind.ee, kui võrdlusteenus on tasuta?

Gaasihind.ee eesmärk on lisaks erapooletule pakettide võrdlusele aidata gaasimüüjatel kliente leida. Leht on ja jääb kasutajate jaoks alati tasuta.

Kui Sa ei leidnud oma küsimusele vastust, siis kirjuta meile ja vastame Sulle esimesel võimalusel.

kiri@elektrihind.ee