Kasutus- ja privaatsustingimused

Käesolevad kasutus- ja privaatsustingimused kirjeldavad, kuidas Elektrihind.ee/Gaasihind.ee (ettevõte: Go OÜ, registrikood 16055598; edaspidi Portaal) töötlevad teie isikuandmeid ja mis on Portaali kasutustingimused.

Kasutustingimused

Portaali kasutamisega kinnitab kasutaja, et on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid täielikult.

Portaalis olev info kogutakse avalikest allikatest. Kuigi Portaal on teinud omalt poolt kõik võimaliku, et Portaalis olev hinnainfo ja muud tingimused oleks täpsed ja täielikud, ei garanteeri Portaal informatsiooni õigsust ega vastuta sellise informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

Portaali sisu on kasutamiseks põhimõttel “nagu on” ja indikatiivne ning ei ole juriidiliselt Portaalile või ka elektrimüüjatele siduv. Portaal ei anna mingeid garantiisid Portaali ega sellel leiduva info sisu kohta.

Eelmise elektri-või gaasilepingu lõpetamisel peab klient veenduma, et on kursis selle lõpetamise tingimustega. Samuti peab klient ise veenduma uue elektri- või gaasilepingu sõlmimisel, et lepingutingimused on talle sobivad. Lõpliku lepingu sõlmimise ja selle teenindamise eest vastutab klient.

Portaali info, sealhulgas kujundus ja tarkvara kuulub Portaalile ning seda võib kasutada ainult kokkuleppel. Kirjutage meile aadressil [email protected].

Milliseid isikuandmeid kogume ning mida me nendega teeme?

Portaal töötleb isikuandmeid oma õigustatud huvi alusel järgnevatel eesmärkidel:

  1. isiku kontaktandmeid (e-posti aadress) kasutatakse kliendile Portaali teadete ja uudiste edastamiseks ja teenuste pakkumiseks.
  2. kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebikasutusstatistika tegemiseks.

Kellele me teie isikuandmeid edastame?

Teie poolt meile avaldatud isikuandmeid avaldame kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui see on meie teenuste osutamiseks vältimatult vajalik. See tähendab, et kasutame oma tegevuses koostööpartnereid, kellele avaldame teie isikuandmed Portaal tegevuse ja teenuste osutamisega ja/või meie turundustegevusega seotud eesmärkidel. Muudel eesmärkidel teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ei edastata. Kõik kolmandad isikud, kellele me teie isikuandmeid edastame, võivad vastavaid isikuandmeid kasutada ja töödelda üksnes käesolevas privaatsuspoliitikas märgitud eesmärkidel ja viisil.

Portaaliga seotud teadete ja uudiste edastamiseks edastame e-posti aadressid meie koostööpartnerile Pepipost (Pepipost Ltd, IE596541, Trinity house, Charleston Road, Ranelagh, Dublin 6, D06 C8X4), kes hoiab andmeid oma Euroopa ja Aasia serveris. Pepiposti poolt isikuandmete töötlemise turvalisus on tagatud Euroopa Liidu kasutatava Privacy Shield andmekaitseraamistiku abil.

Lisaks eeltoodule võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele juhul, kui see on vajalik meie seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või õiguse teostamiseks.

Millal isikuandmed kustutatakse?

Portaal liikmete isikuandmeid töödeldakse kuni isiku väljaastumiseni- või arvamiseni Portaalst. Seejärel säilitatakse andmeid selle kohta kas ja millal on isik Portaali kuulunud.

Kuidas kasutame küpsiseid?

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et kasutame oma õigustatud huvi alusel Portaal veebilehel küpsiseid (cookies). Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui te veebilehte külastate. Küpsised annavad meile

statistilist teavet, mis aitavad analüüsida meie veebilehe külastajate käitumismustreid ning kasutada seda turunduses. Näiteks salvestame küpsiste abil teie poolt kasutatud seadme IP-aadressi, mis võimaldab meil hiljem teile läbi Google’i ja Facebooki oma teenuseid ja pakkumisi tutvustada.

Veebilehel kasutatakse järgnevaid küpsiseid:

Nimi Küpsise ülesanne / eesmärk
Google Analytics Analüütiline küpsis, millega kogutakse analüütilisi andmeid veebilehe külastajate  kohta.   Andmeid  võidakse kasutada      ka  reklaami suunamiseks Google’i reklaamivõrgustikus.
Facebook Pixel Küpsis reklaamide suunamiseks ja tulemuste jälgimiseks Facebookis.
Google  Tag

Manager

Küpsis, mille kaudu hallatakse veebilehele paigaldatavaid küpsiseid.

Veebilehel kasutatavad küpsised jagunevad sessiooni- ja püsiküpsisteks. Sessiooniküpsised kustutatakse automaatselt peale iga veebikülastust, püsiküpsiseid säilitatakse kuni 2 aastat.

Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma seadmesse ning kustutada ka kõik küpsised, mis seni on arvutisse salvestunud. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid.

Kuidas teostada oma isikuandmete töötlemisega seotud õiguseid?

Kui soovite:

  • tutvuda oma isikuandmetega, mida Portaal oma tegevuse raames töötlevad,
  • oma ebaõigete ja/või aegunud isikuandmete parandamist ja/või täiendamist,
  • oma isikuandmete kustutamist ja/või töötlemise piiramist või lõpetamist ja avalikustatud isikuandmete kustutamist, kui edasine töötlemine ei ole kohalduva õiguse alusel lubatud, või esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid,
  • nõuda kohalduva õigusega kooskõlas andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale,
  • esitada meie poolt teie isikuandmete töötlemisele vastuväiteid või
  • avaldada meile muid teie isikuandmete töötlemisega seotud soove või taotlusi või kui vajate selle kohta täiendavat informatsiooni,

palun pöörduge meie poole e-posti teel aadressil [email protected]

Kui leiate, et oleme teie isikuandmeid töödelnud õigusvastaselt või oleme teie isikuandmete töötlemisega seotud õigusi rikkunud, siis palume teil sellest meile kindlasti eeltoodud e-posti aadressil teada anda. Samuti on teil õigus pöörduda sellisel juhul kaebusega Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Kuidas tagame teie isikuandmete turvalisuse?

Portaal hoiab ja töötleb teie isikuandmeid digitaalselt ja füüsiliselt turvalistes serverites. Kõikidele meie ja meie koostööpartnerite poolt töödeldavatele isikuandmetele pääsevad juurde üksnes meie töötajad ja meie koostööpartnerite töötajad, kes vajavad neid andmeid käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidega seotud töökohustuste täitmiseks ning kellel on kohustus järgida andmete töötlemisel isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud nõudeid.

Privaatsuspoliitika muutmine

Käesolev privaatsuspoliitika on avaldatud Portaali veebilehel ja on kehtiv alates 25.05.2018. Privaatsuspoliitika muutmisel jõustuvad muudatused ja täiendused uue versiooni avaldamisel meie veebilehel.